ข้อมูลองค์กร

ประวัติ  Company Background                

       บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เริ่มดำเนินการกิจการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2540 ภายใต้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์สูง โดยมีจุดกำเนิดจากความมุ่งมั่นที่ จะดำเนินงาน บริการของลูกค้าทุกรายด้วยคุณภาพ มีมาตรฐาน  แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อเสนอความต้องการของลูกค้า     
      ทางบริษัท ฯ จึงได้พัฒนาวิธีการทำงาน และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้ใช้บริการ

image
บุคลากรหลัก  Key Persannel
 
คุณอภิเชษฐ์ งามสง่า
ตำแหน่ง            กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา          วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
2547-ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ      บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 
2537-2547        กรรมการผู้จัดการ      ห้างหุ่นส่วนจำกัด  เอพีอาร์  เอ็นจิเนียริ่ง
2535-2537        วิศวกรโครงการ          บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 
ด.ร ธีระวัฒน์ สินศิริ
ตำแหน่ง        ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการออกแบบและก่อสร้าง
การศึกษา       
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(โครงสร้าง) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(โครงสร้าง) ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
2547-ปัจจุบัน วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 
2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2537-2540    วิศวกรโครงการ บริษัท ซีดา จำกัด
 
คุณณรงค์ หวานใจ
ตำแหน่ง       ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
การศึกษา     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เครื่องกล) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
2547-ปัจจุบัน   วิศวกรที่ปรึกษา       บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด   
2540-2547      วิศกรงานระบบ    บริษัทน้ำใสวิศวการ จำกัด
2537-2540      วิศวกรเครื่องกล   บริษัท TOYOTA จำกัด
2535-2537      วิศวกรงานระบบ   บริษัท ฮิตาชิ บางกอกเคเบิ้ล จำกัด
 
คุณวิวัฒน์ พิทักษา
ตำแหน่ง      ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
การศึกษา    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้า) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
2539-ปัจจุบัน    วิศวกรที่ปรึกษา    บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 
2535-2539       วิศวกรไฟฟ้า         บริษัท ฮิตาชิ บางกอกเคเบิ้ล จำกัด
 
คุณระพีภรณ์ งามสง่า
ตำแหน่ง           ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
การศึกษา        ปริญญาตรี(เกียรตินิยม)  , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
2547-ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร   บริษัท เอพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2540-2547     ผู้จัดการฝ่ายบริหาร   ห้างหุ่นส่วนจำกัด  เอพีอาร์  เอ็นจิเนีย
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้